دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

مرداد ۲۸, ۱۴۰۲

کشیدن دندان در کودکان

کشیدن دندان کودک را به چه روش هایی می توان انجام داد؟ عوارض کشیدن دندان های شیری چیست؟ اگر قرار است دندان های شیری بیفتند، چرا آنها را می کشید؟
026-34210159