دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

مرداد ۲۱, ۱۴۰۲

پر کردن دندان برای کودکان

آیا جایگزینی برای قرار دادن پر کردن دندان در دندان شیری وجود دارد؟ برای جلوگیری از پوسیدگی دندان در دندان های شیری چه باید کرد؟
026-34210159