دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

مهر ۲۷, ۱۳۹۸

آبسه دندان در کودکان

آبسه دندان در کودکان خود را به صورت یک ضايعه عفونی در قسمت‌های مختلف لثه نشان می‌دهد. ممکن است برخی برای درمان ورم لثه و آبسه دندان در کودکان از دارو یا روش های طب سنتی استفاده کنند
026-34210159