دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

سپتامبر 17, 2019
7 - فلوراید تراپی چیست؟

فلوراید تراپی چیست؟

متخصصان دندانپزشکی اطفال و کودکان، فلوراید تراپی را به صورت شستشوی دندان‌ و پوشش دادن آنها با استفاده از یک لایه فوم ژل مانند انجام می‌دهند.
026-34210159