دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

دی ۲۸, ۱۴۰۱

چرا کودک شما به هدگیر ارتودنسی نیاز دارد؟

هدگیر ارتودنسی چیست؟ چرا کودک شما به هدگیر ارتودنسی نیاز دارد؟ چه زمانی استفاده از هدگیر توصیه می شود؟ کودک هر چند وقت یک بار باید هدگیر استفاده کند؟
026-34210159