دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

مهر ۲۱, ۱۴۰۰

دندان اضافی یا دندان نهفته در کودکان | از علل تا درمان آن

علل به وجود آمدن دندان نهفته در دهان کودک چیست؟ دندان های نهفته یا نیمه نهفته در دهان کودکان به چه صورت قرار دارند؟ چند نوع دندان اضافی داریم؟
026-34210159