دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

مراقبت های دندانی برای کودکان معلول

مانند هر کودک دیگری، والدین یا سرپرستان قانونی کودکان معلول و دارای اختلال تنها افرادی هستند که حق دارند پیگیر مراقبت های دهان و دندان آنها باشند.
026-34210159