دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

تیر ۵, ۱۴۰۲

مزایای مراقبت های تخصصی دندانپزشکی کودکان

دندانپزشک کودک کسی است که مشکلات دندانی که در کودکان نوپا، کودکان و نوجوانان رخ می دهند را درمان می کند. مراقبت تخصصی دندانپزشکی کودکان برعهده اوست
026-34210159