دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

لکه های سفید روی دندان کودکان (فلوروزیس دندانی در کودکان)

وجود لکه سفید رنگ روی دندان های شیری کودکان خردسال نشان دهنده این است که کودک بیش از حد از فلوراید استفاده کرده است. به این مشکل فلوروزیس گفته می ‌شود. 
026-34210159