دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

شهریور ۱, ۱۳۹۹

سیاه شدن دندان کودک با قطره آهن، شایعه یا واقعیت؟

مکمل آهن رنگ تیره و قهوه ای مایل به قرمز دارند و اغلب باعث تغییر رنگ دندان می شوند. لکه تیره رنگ هم بر روی دندان و هم بر روی خط لثه کودک ایجاد می شود
026-34210159