دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

آذر ۲۷, ۱۳۹۸

فضا نگهدار دندان کودکان

فضا نگهدار دندان کودکان ابزاری است که توسط متخصص دندانپزشکی اطفال به عنوان جایگزین دندان شیری استفاده می‌شود تا فضا برای رشد دندان‌های دائمی حفظ شود.
026-34210159