دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

آذر ۲۷, ۱۳۹۸
s21 1030x707 960x707 - فضا نگهدار دندان کودکان

فضا نگهدار دندان کودکان

فضا نگهدار دندان کودکان ابزاری است که توسط متخصص دندانپزشکی اطفال به عنوان جایگزین دندان شیری استفاده می‌شود تا فضا برای رشد دندان‌های دائمی حفظ شود.
026-34210159