دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

اردیبهشت ۴, ۱۴۰۱

آیا خوابیدن با دهان باز برای کودکان مضر است؟

در کودکانی که تنفس دهانی دارند پلاک بیشتری روی دندان ها تشکیل می شود که احتمال پوسیدگی دندان کودک را به شدت افزایش می دهد. درمان تنفس دهانی در کودکان
026-34210159