دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

دی ۱۸, ۱۴۰۰

استفاده از دندان گیر در نوزادان

دندان گیر جهت تسکین درد رویش دندان ها و کاهش تورم لثه کودکان ساخته شده است. این وسیله هیچ نوع خطری برای کودک شما نخواهد داشت.استفاده از دندان گیر در نوزادان
026-34210159