دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

مرداد ۲۳, ۱۴۰۰

دندان‌ هایی به نام دندان گچی در دهان کودکان

دندان گچی از کمبود مواد معدنی درون بافت دندان پدید می‌ آید.اگر مواد معدنی دندان کم شود، به مینای دندان آسیب وارد شده که آنرا هیپوپلازی یا هیپو مینرالیزاسیون می نامند
026-34210159