دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

آبان ۱۰, ۱۴۰۱

اهمیت دندان های پیشین یا ثنایا

بهداشت خوب دهان و دندان برای حفظ سلامت دندان های پیشین مهم است. از آنجا که بیشتر قابل مشاهده هستند، از نظر زیبایی و سبک زندگی نیز دارای اهمیت هستند.
مرداد ۱۸, ۱۳۹۸

آشنایی با ساختار دندان

ساختار دندان به بخش‌های زیر تقسیم بندی می‌شود: مینای دندان، عاج دندان، پالپ دندان، سمنتوم، الیاف لیگامان پریودنتال.ساختار دندان در کنار هم بسیار محکم است و تا زمان مراقبت درست تخریب نمیشود
026-34210159