دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

شهریور ۹, ۱۳۹۸
1 3 - همه چیز در مورد دندان شیری

همه چیز در مورد دندان شیری

دندان شیری یک اصطلاح برای دندان‌ اولیه کودکان است که در یک محدوده زمانی خاص رشد می‌کنند و بعد از مدت زمانی با دندان‌ طبیعی جایگزین می‌شوند.
026-34210159