دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

آبان ۱۴, ۱۴۰۲

آیا دندان های نیش انسان ها نوک تیز هستند؟

چرا دندان نیش من اینقدر صاف هستند؟ آیا می توان دندان نیش خیلی صاف خود را تیز کرد؟ آیا باید دندان نیش تیز فرزندم را کند کنم؟ آیا دندان نیش تیزتر جذاب تر است؟
026-34210159