دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

شهریور ۹, ۱۳۹۸

همه چیز در مورد دندان شیری

دندان شیری یک اصطلاح برای دندان‌ اولیه کودکان است که در یک محدوده زمانی خاص رشد می‌کنند و بعد از مدت زمانی با دندان‌ طبیعی جایگزین می‌شوند.
026-34210159