دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

بهمن ۹, ۱۴۰۰

روند رویش دندان کودکان در دوران جنینی

در هفته ششم بارداری، دندان ها در فک جنین شروع به رشد می کنند. بعد از متولد شدن نوزاد، دندان های دائمی نیز در داخل فک او شروع به رشد می ‌کنند.
026-34210159