دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

فروردین ۲۴, ۱۳۹۹

دندان درنیاوردن کودک و نوزاد

دندان درنیاوردن کودکان و نوزادان از شایعترین ناهنجاری های رشد دندان در دندانپزشکی اطفال محسوب می‌شود که با علائمی مانند داشتن دندان كمتر یا درنیامدن به موقع دندان خود را نشان میدهد
026-34210159