دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

تیر ۲۹, ۱۳۹۹

ترتیب دندان درآوردن نوزادان و کودکان

پنج نوع دندان مختلف وجود دارد که کودک شما در طول سه سال اول زندگی خود درمی آورد. به طور کلی، کودکان ابتدا دندان های جلویی پایینی خود را درمی آورند
026-34210159