دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

آذر ۱۲, ۱۴۰۱

عملکرد دندان های مولر و دندان های عقل

دندان های مولر کودک چه زمانی بیرون می آیند؟ کودکان چه زمانی دندان های مولر خود را از دست می دهند؟ عملکرد دندان های مولر و دندان های عقل در کودکان
026-34210159