دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

شهریور ۶, ۱۴۰۲

آیا پوسیدگی ها مسری هستند؟

آیا پوسیدگی دندانی، در افراد بزرگسال مسری است؟ چگونه از ایجاد پوسیدگی دندانی جلوگیری کنیم؟ برای جلوگیری از ایجاد پوسیدگی مسری، دهان خود را تمیز نگه دارید.
026-34210159