دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

اسفند ۲۶, ۱۳۹۸

خونریزی لثه در کودکان

علل خونریزی لثه در کودکان : استفاده از مسواک جدید، مصرف برخی داروهای خاص، استفاده از نخ دندان، بیماری لثه. روشهای زیادی برای درمان خونریزی لثه در کودکان وجود دارد
026-34210159