دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

آذر ۲۸, ۱۴۰۱

پالاتال اکسپندر یا وسیع کننده کام

آیا وسیع کننده های کام دردناک هستند؟ تا چه زمانی باید از وسیع کننده کام استفاده کرد؟ بهترین زمان برای استفاده از وسیع کننده کام چه سنی است؟وسیع کننده کام
026-34210159