دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

اسفند ۱۸, ۱۴۰۰

نکاتی برای شیردادن به کودکان مبتلا به شکاف کام یا لب

کودکان مبتلا به شکاف کام یا لب نمی توانند با سینه مادر ارتباط مناسب را برقرار کرده و آن را به درستی بمکند. وجود شکاف در کام ممکن است موجب شود شیر مادر یا شیر خشک از سوراخ بینی کودکان نشت کند
026-34210159