دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

آبان ۱۸, ۱۳۹۹

روشهای خلاقانه آموزش بهداشت دهان و دندان به کودکان

مسواک زدن، نخ دندان کشیدن و انجام معاینات دندانپزشکی اگر به روشی صحیح و خلاقانه انجام شوند کودک را نسبت به مراقبت از بهداشت دهان و دندان خود مشتاق میکند
شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

تشویق کودکان به مسواک زدن با ۵ روش کاربردی

برای والدین آموزش بهداشت فردی و بهداشت دهان به کودکان یک چالش بزرگ است. بازی های سرگرم کننده می توانند نقش موثری در تشویق کودکان به مسواک زدن داشته باشند.
026-34210159