دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

بهمن ۹, ۱۴۰۰

روند رویش دندان کودکان در دوران جنینی

در هفته ششم بارداری، دندان ها در فک جنین شروع به رشد می کنند. بعد از متولد شدن نوزاد، دندان های دائمی نیز در داخل فک او شروع به رشد می ‌کنند.
آبان ۲۷, ۱۳۹۹

ویژگی های یک دندانپزشک اطفال خوب چیست؟

بهترین دندانپزشک اطفال در کرج دندانپزشکی است که رفتاری مهربانانه با کودک داشته باشد، در برابر خشم و ترس کودک صبور باشد و مدرک تخصصی دندانپزشکی کودکان دارد
026-34210159