دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

فروردین ۳۱, ۱۳۹۹

زمان افتادن دندان شیری کودک

کودکان از حدود سن ۶ سالگی دندان های شیری را از دست می دهند. اگر کودک شما قبل از سن ٥ سالگی دندانهای خود را از دست دهد، باید با دندان پزشک کودک مشورت کنید
026-34210159