دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۲

تفاوت بین درمان ارتودنسی در بزرگسال و کودکان

مدت زمانی که طول می کشد تا دندان ها دوباره مرتب شوند، در بیشتر موارد، تنها تفاوت واقعی بین استفاده از بریس ها برای افراد بزرگسال و کودکان است
026-34210159