دانستنی های دندانپزشکی کودکان


مقالات آموزشی مربوط به دندانپزشکی اطفال در کرج

مهر ۳۰, ۱۴۰۲

دندان ها از چه موادی تشکیل شده اند؟

اجزاء آلی و معدنی دندان کدامند؟ دندان های انسان از چه موادی تشکیل شده اند؟ اجزاء یک دندان و وظایف آنها چیست؟ دندان مصنوعی از چه چیزی ساخته شده است؟
026-34210159